Jangas Leadership ger företag och organisationer modet att våga tänka enkelt och vidga vyerna på land och till havs. Jag hjälper er att skala bort de där lagren av störningar och oväsentligheter som är i vägen för blomstrande individer, makalösa team-prestationer och rekordresultat.

Ledarskap och ledarutveckling

Är du chef eller ledare? Många i din position tycker att det är svårt att kommunicera tydligt, att hitta rätt ledarskapsstil, delegera, motivera och ge feedback. En av dina största utmaningar som chef och ledare är att hantera individer med olika mål, behov, erfarenheter, attityder, och känslor. Och att få teamet att samarbeta och utföra storverk tillsammans.

Vår ledarskapsutbildning ger dig verktygen och den inspiration du behöver för att lyckas.

Medarbetarskap och medarbetarutveckling

Är dina medarbetare engagerade? Ser de helheten eller bryr de sig bara om det som händer på den egna avdelningen? Ofta skyller vi på dåligt ledarskap när rutinerna inte fungerar och målen inte nås. Men var och en har ansvar för sina prestationer och sin utveckling på jobbet. Engagemang, motivation och just ansvarskänsla gör det möjligt att nå tuffa mål och att trivas med sin roll. Det kan vara skillnaden mellan fiasko och succé.

Vår medarbetarskapsutbildning hjälper er att hitta rätt.

Jag vill veta mer!
 
 
Copyright ©2011
Jangas Leadership AB
Klementsmålavägen 36
371 92 Karlskrona
Telefon 0705 11 64 00
info@jangas.se