En kvalitetsgaranti


När jag träffar kunder för att titta närmare på ledar- och medarbetarskap, konflikthantering och grupputveckling glider samtal och tankar ofta över på två närliggande områden: affärsutveckling och strategi. Det är frågeställningar som jag stött på en hel del som chef och ledare, men de är inte mina kärnområden. För att säkra kvaliteten tar jag hjälp av samarbetspartners som är experter på området. Själv fokuserar jag på att hjälpa företag och organisationer med det jag kan allra bäst.
 

 Ledarskap och Projekthantering Sverige AB

En av mina samarbetspartners är Ledarskap och Projekthantering Sverige AB. Jag är en av de organisationsutvecklare som håller i deras ledarskaputbildning i projektledarprogrammet. Utbildningen är IPMA-registrerad genom Svenskt Projektforum och får genomgående mycket goda omdömen av deltagarna.
 
 
Copyright ©2011
Jangas Leadership AB
Klementsmålavägen 36
371 92 Karlskrona
Telefon 0705 11 64 00
info@jangas.se